کوچک ترین و سبک ترین کفش و کتونی تولید شده در جهان
کوچک ترین و سبک ترین کفش و کتونی تولید شده در جهان

کوچک ترین و سبک ترین کفش و کتونی تولید شده در جهان

کوچکترین کفش شناخته شده در جهان به اندازه  12μm  (میکرومتر) یا 0،000472 اینچ است، موی انسان بین 80 تا 100μm  ضخامت دارد. این صندل مخصوص در سال 2005 میلادی برای کوچکترین موزه در شهر توسط تریستان برت، سپس دانشجوی دکترا در پلی تکنیک لوزان ساخته شده است. آنقدر کوچک است که حتی نمی توانیم آن را با میکروسکوپ نوری مشاهده کنیم. برای مشاهده آن از میکروسکوپ الکترونی استفاده شده است.
یک میکروسکوپ الکترونی (EM) با تابش اشعه الکترونی به نمونه باعث روشن شدن آن می شود و سپس تصویر بزرگ نمایی شده ازآن را ایجاد میکند. با توجه به طول موج کوتاه تر الکترونها، میکروسکوپهای الکترونی میتوانند بزرگنمایی های بسیار بیشتری (تا یک میلیون برابر) نسبت به میکروسکوپهای نوری ( حداکثر 1000 برابر) داشته باشند.


 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
Email:
وبسایت:
نظر:
Captcha