خصوصیات و مدل های مختلف کفش های ورزشی
خصوصیات و مدل های مختلف کفش های ورزشی

در فعالیت ھای ورزشی به غیراز بحث مراقبت از پاھا به وسیله انتخاب کفش درست مسئله مھم تری نیز وجود دارد و آن افزایش توانایی ھا و قابلیت ھا است که کفش مناسب می تواند عامل مھمی در این خصوص باشد.
معمولاً ورزشکاران حرفه ای کفش ھای خود را به صورت سفارش به شرکت ھای بزرگ و معتبر تولیدکننده تھیه می کنند. به این صورت که این شرکت ھا ابتدا، قالب پاھای آن ورزشکار را تھیه نموده و سپس بر اساس اندازه، فرم و شکل پای شخص، کفش مخصوص آن ورزشکار را می سازند.
در ادامه خصوصیات کفش ھای ورزشی را بررسی می کنیم.


کفش فوتبال (shoe Soccer)

چون فوتبال روی چمن طبیعی یا مصنوعی انجام می ٔ شود در زیره کفش فوتبال استوک ھایی تعبیه شده است که به درگیر شدن کفش با زمین کمک می کند. طول این استوک ھا حدود یک سانتی متر، قطرشان حدود دو میلی متر است و سر کندشان رو به زمین است.

 


کفش استوک دار (shoe cleat)

نوعی کفش که مخصوص ورزش ھایی طراحی شده است که روی چمن یا زمین خاکی انجام می شود مثل بیس بال و فوتبال. بھه طورمعمول در زیر این کفش استوک ھای بزرگی تعبیه می شود که درگیری کفش با زمین را افزایش می دھد، از لغزش جلوگیری می کند و به تغییر دادن سریع مسیر حرکت کمک می کند.

 

 


کفش بسکتبال (shoe Basketball)

کفشی که قسمت ساق آن تا مچ پا می رسد تا از مچ پای ورزشکار به ھنگام پرش و دویدن در زمین حفاظت و حمایت کند. زیره دارای بالشتک ویژه ای است تا حداکثر پشتیبانی، حالت فنری و برازندگی فراھم آید.

 


کفش دوی سرعت (shoe sprinting)

این نوع کفش باید سبک باشد و جلوی آن انعطاف پذیر باشد. این کفش ٔ ھا میخ دار ھستند و میخ در جلو و سینه کفش تعبیه شده اند. کفش دوی سرعت می تواند با انواع بسیار زیادی از سطوح ھمساز شود. بیشتر دوندگان المپیک از کفش ھای دارای طراحی ویژه استفاده می کنند که نوک تیز ھستند تا باد را بشکافند.

 


(Athletic or Running) دوومیدانی کفش

کفش ھایی که در دوی ماراتن یا نیمه ماراتن یا جلسات تمرین ورزشی ھایی چون بسکتبال و تنیس به کار می رود اما در تمرین ورزشی ھایی مانند فوتبال و راگبی که در زمین چمن انجام می شود به کار نمی روند.

 

 

کفش اسکیت بازی (Shoe Skateboarding)

کفش اسکیت ٔ بازی باید زیره ضخیم و صافی را داشته باشد تا اسکیت باز تخت اسکیت را به خوبی زیر پای خود حس کند. برگھ این کفش ھم باید بزرگ باشد تا از زخمی شدن پا جلوگیری کند. کفش اسکیت بازی بیش از ھر کفش ورزشی دیگری جدا از کاربرد اصلی خود به کار می رود و افراد عادی ھم از آن استفاده می کنند.

 

 

کفش گلف (shoe Golf)

در ھر بازی عادی گلف بیش از آن که می نماید پیاده روی باید کرد بنابراین کفش گلف باید به خوبی از پا محافظت کند. نلغزیدن به ھنگام ضربه زدن ھم مھم است و به ھمین دلیل کفش گلف باید میخ ھای ویژه ای داشته باشد و به زمین بچسبد تا ورزشکار به خطر نیفتد در پاشنه اکثر کفش ھای گلف چھارمیخ تعبیه شده است و چند میخ ھم در زیره تعبیه شده است.

 


کفش تنیس (shoe Tennis)

امروزه در کفش ھای تنیس از انواع منسوجات استفاده می شود که برزنت، چرم و ونیل رایج ترین آن ھا ھستند. کفش تنیس دارای زیره لاستیکی انعطاف ٔ پذیری است کھ با زیره کفش ھای عادی دوومیدانی فرق دارند. برای دنبال کردن توپ در بازی تنیس حرکات کوتاه و تند زیادی لازم است که با توقف ھا و چرخش ھای ناگھانی ھمراه است. به ھمین دلیل زیره کفش تنیس باریک و نرم است که به تنیس باز امکان می دھد سریع حرکت کند. کفش تنیس از قدیم به رنگ سفید بوده است و چندان جلب توجه نمی کند.

 


کفش پیاده روی (Shoe Walking)

بسیاری لزوم استفاده از کفش خاصی برای پیاده روی را درک نمی کنند. کفش پیاده روی به بدن توازن و ترازمندی درستی می دھد. برخلاف کفش ھای پاشنه بلند که مرکز ثقل بدن را به جلو می برد یا کفش تخت که بدن را به عقب متمایل می کند کفش پیاده روی سبب می شود پشت خود را صاف نگھداریم و حالت متوازنی به بدن بدھیم. در کفش پیاده روی بالشتکی ھم برای پا تأمین شده است تا وقتی پا روی زمین فرود میِ آید حداقل ضربه به مفاصل وارد شود. کفش پیاده روی نه تنھا از آسیب دیدن مفاصل و ستون مھره جلوگیری می کند بلکه کمک می کند تا پیاده روی حداکثر حالت تمرین و نرمش را داشته باشد.

 


کفش ورزش ھای آبی (Shoe Sport Water)

این کفش ھا حالت ویژه ای دارند و از منسوجاتی مثل توری و نئوپرن ساخته شده اند که زود خشک می شوند و کفی نرم آن ھا نیز ھمچون بالشتکی زیر پا قرار می گیرد. منسوجات به کاررفته در این کفش ھا حالت تنفس پذیر دارند تا آب را در خود نگه ندارند. اکثر این کفش ھا پشت بسته ای دارند تا بھتر از پا حفاظت کنند.

 


کفش اردو (Floater Camping)

کفش راحت و زمخت که دارای زیره ای میخ دار است که از لغزش جلوگیری می کند. پوشیدن کفش اردو آسان است، به راحتی می توان با آن قدم زد، برای عبور از چاله ھای آب و حتی جویبارھا مناسب است و به ھنگام بالا رفتن از صخره ھا سر نمی خورد.

 

کفش کریکت (shoe Cricket)

کفش کریکت دارای استوک ھای لاستیکی است و به گونه ای طراحی شده است که برای بازی در زمین سرپوشیده و روباز مناسب است و ویژگی ھای خاص دارد. رویه و تسمه ھای کفش تنظیم پذیر است و طی دویدن از پا حفاظت می کند. کفش کریکت دارای میخ ھای فلزی است تا به خوبی با زمین بازی درگیر شود.

 

 

کفش ایروبیک (Shoe Aerobic)

کفش ایروبیک به گونه ای ویژه طراحی شده است تا سبک باشد، ضربه گیری خوبی داشته باشد و حالت بالشتکی نیرومندی داشته باشد. این کفش به خوبی پا را در برمی ٔ گیرد و زیره محافظ نیرومندی دارد که خطر زخمی شدن را به حداقل می رساند.

 


کفش اسب سواری (shoes riding Horse)

کفش سوارکاری را به طورمعمول چکمه یا زیر زانویی می نامند زیرا ساق پا یا گاھی زانو را در برمی گیرد و از خراش برداشتن پا جلوگیری می کند.
کفش اسب سواری به طورمعمول از جنس چرم یا جیر است تا به آسانی فرسوده نشود. کفش سوارکاری در این ورزش اھمیت زیادی دارد. سوارکاران غربی به طور عموم از چکمه ھای گاوچرانی استفاده می کنند ولی بسیاری ھم از چکمه ھای بنددار و نیمه چکمه خوششان می آید.

 


کفش بدمینتون (Shoe Badminton)

کفش بدمینتون باید به خوبی با زمین درگیر شود، حالت بالشتکی داشته باشد و در قسمت جلو انعطاف پذیر باشد. فناوری ھای متنوعی در کفش ھای بدمینتون به کار می رود که زیره ھای ھگزاگریپ، کفی ھای پاورکاشن، ارگوشیپ، دابل راسل ٔ مش و لیترال کلاو ازجمله آن ھا ھستند که ھرکدام کارکرد خاصی دارند و به طورمعمول توان، سرعت و چابکی بازیگر را در زمین افزایش می دھند.
کفش بدمینتون را نباید درجایی غیر از زمین بدمینتون پوشید زیرا حالت چسبندگی آن به زمین از بین می رود و کارایی خود را از دست می دھد.

 


کفش اسکواش (shoe Squash)

ورزش اسکواش در فضای سربسته انجام می شود بنابراین زیره بیرونی کفش اسکواش از جنس لاستیک کائوچویی باشد تا حداکثر رانش را به دست دھد. سرپنجه و قسمت جلوی کفش اسکواش ھم به گونه ای شکل داده می شود که اصطکاک و ناراحتی انگشتان را کاھش دھد. تعبیه توری سبک ورزشی در ساختار کفش ھم پا را خشک نگه می دارد و ضد تاول است. بالشتک ضربه گیر قوی و زیره پرداخت شده ھم از ویژگی ھای کفش اسکواش است که پایداری را به حداکثر می رساند و انجام حرکت را تسھیل می کند.

 


کفش والیبال (shoe Volleyball)

کفش والیبال ازلحاظ ظاھر شبیه کفش بسکتبال یا کفش نرمش است اما ویژگی ھای منحصربه فرد خاص خود را دارد. زیره بیرونی لاستیکی مؤلفه اصلی این کفش است. لاستیک کائوچویی سبب می شود تا ورزشکار در درون تالار ورزشی و سایر ورزشگاه ھای سرپوشیده عالی حرکت کند. در ضمن با گسترش والیبال در فضای باز، برخی برندھای مطرح زیره ھای بیرونی خاصی برای کفش والیبال طراحی کرده اند که مختص بازی در زمین چمن یا ماسه است. زیره میانی کفش والیبال ھم مھم است. اقتضای والیبال این است که ورزشکار اوقات زیادی از وقت بازی را روی سینه پا می ایستد .بنابراین جلوی کفش والیبال باید محکم و انعطاف پذیر باشد. ضربه گیری ھم به عھده ٔ زیره میانی است که به طورمعمول حالت اسفنجی دارد.
ضربه گیری ٔ ھایی مانند ژل و ھوا نیز در زیره میانی گنجانده می شود تا حالت بالشتکی ایجاد شود که از بدن در برابر ضربات سخت و جراحت محافظت شود.

 


کفش کشتی (shoes wrestling)

کفش کشتی دارای زیره تخت است و تا مچ پا را در برمی گیرد تا از مچ پا محافظت کند زیرا طی کشتی گرفتن وزن زیادی روی این بخش قرار می گیرد. زیره به طورمعمول از جنس لاستیک است تا حداکثر چسبندگی را داشته باشد. اکثر زیره ھا دوقسمتی ھستند.
قسمت سینه و پاشنه آج پوش ھستند و قسمت قوس بدون آج است. کفش کشتی باید سبک باشد و به راحتی بتوان آن را پوشید.

 


کفش اسکی (shoes Snow)

کفش اسکی ویژه حرکت روی برف است بنابراین به طورمعمول صفحه ای دراز و تخت زیر آن قرار می گیرد که دارای قوسی رو به بالا در قسمت جلو است و لبه ھای آن از طرفین بیرون زده اند. پای اسکی باز روی صفحه پایه کفش اسکی محکم می شود که به تمامی از رزین مصنوعی ساخته می شوند. طول کلی کفش اسکی نزدیک به یک متر است.

 


نتیجه گیری

کاستن از گشتاور به ھنگام حالت ھای چرخشی پا، نرمی درون به منظور فراھم سازی راحتی کامل در سراسر بازی و امکانات کنترل حرکت ازجمله ویژگی ھای کفش ورزشی عالی ھستند. خلاصه کلام آن که ویژگی ھایی چون انعطاف پذیری، ایجاد حفاظت، ضربه گیری بالشتکی، کاھش تکانه ھای اعمالی به پا ازجمله امکان ھای کفش ورزشی مطلوب است. مناسب بودن کفش ورزشی مھم است زیرا در ورزش ھای مختلف حرکات مختلفی انجام می شود که کفش مخصوص به خود را لازم دارند. با کفش مناسب لذت بیش تری می توان از ورزش برد.  

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
Email:
وبسایت:
نظر:
Captcha